Przewóz osób wymaga odpowiedniej licencji

Bardzo często nasi Klienci zadają nam pytanie: „czy firmy przewożące osoby muszą posiadać jakąkolwiek licencję?”. Odpowiadamy: aby móc zgodnie z prawem wykonywać zarobkowo przewóz osób, trzeba uzyskać licencję. Osoba, która chce wykonywać krajowy transport osób powinna spełniać wymogi dobrej reputacji, złożyć wniosek o wydanie licencji, przedstawić wymagane dokumenty i uiścić opłatę.

Przy zarobkowych przewozach osób nie ma znaczenia wielkość pojazdu.  Licencję muszą posiadać zarówno ci, którzy dysponują samochodami osobowymi, jak i kilkudziesięcioosobowymi autokarami. Potrzebne jest również zabezpieczenie finansowe, a przedsiębiorca nie może być karany za określone przestępstwa (precyzuje je ustawa o transporcie drogowym).

Licencja na przewozy krajowe osób obowiązuje tylko w Polsce, a na międzynarodowe także poza granicami kraju.

Licencja

Licencja to decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Licencji na międzynarodowy przewóz osób autobusem udziela się najdłużej na 10 lat – wynika to z przepisów unijnych. Jeśli jest to mniejszy pojazd (nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą), licencji udziela się na okres od 2 do 50 lat. Także na 2 – 50 lat udziela się licencji na krajowy przewóz osób.

Uwaga! Licencja na przewóz osób nie uprawnia do przewozów taksówką. W tym celu trzeba mieć odrębną licencję. Podobnie licencja na taksówkę nie upoważnia do przewozów osób innymi pojazdami niż taksówki.

Przedsiębiorca i kierowcy

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem, a pojazd ten musi spełniać wszelkie wymagania techniczne określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy (lub sam przedsiębiorca, jeżeli to on wykonuje przewozy) muszą spełniać wszelkie wymagania przewidziane w kodeksie cywilnym (m.in. co do posiadanych uprawnień, braku przeciwwskazań zdrowotnych czy psychologicznych).

Przynajmniej jedna z osób z zarządu firmy zajmującej się przewozem osób (lub zarządzająca transportem) musi mieć certyfikat kompetencji zawodowych, a przy używaniu większych pojazdów na każdy z nich trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie. Niezbędne jest też uzyskanie odpowiedniej licencji, a czasem dodatkowego zezwolenia.

Od 8 kwietnia 2012 r. ani osoby posiadające licencję transportową na przewozy osób, ani zatrudniani przez nich kierowcy nie mogą zawodowo wozić ludzi mniejszymi samochodami osobowymi. Licencja na przewóz osób nie pozwala też na prowadzenie przewozów regularnych, ale jest niezbędna do uzyskania zezwolenia na takie przewozy.

Zapewniamy

Posiadamy wszystkie ważne uprawnienia, certyfikaty i licencję potrzebne do przewozu osób na trasach krajowych i międzynarodowych. Każdy z kierowców SABAsc przechodzi specjalistyczne badania i odpowiednie przygotowanie.